niedziela, 3 maja 2009

Rachunek kosztów normalnych jest ulepszeniem tradycyjnego sprawozdawczego rachunku kosztów

Rachunek kosztów normalnych

Koszt dowolnego obiektu kalkulacji można ustalić w oparciu o wielkości rzeczywiste lub planowane. W zależności od stosowanych kombinacji pomiaru kosztów przy wykorzystaniu tradycyjnego rachunku kosztów pełnych wyróżniamy:

  • rachunek kosztów zmiennych
  • rachunek kosztów normalnych
  • rachunek kosztów standardowych

Pomiar kosztów bezpośrednich w okresie sprawozdawczym nie sprawia trudności, poważne natomiast problemy wiążą się z kalkulacją kosztów pośrednich. Koszty pośrednie bowiem mogą powstawać nierównomiernie w ciągu roku co oznacza, że ich rzeczywista wielkość skalkulowana na jednostkę obiektu kosztu może się zmienić nawet przy stabilnym poziomie produkcji. Ponadto koszt pośredni powstający równomiernie w ciągu roku skalkulowany na jednostkę obiektu kosztu będzie się zmieniał w sytuacji zmian poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Rachunek sprawozdawczy kosztów dostarcza informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zastosowanie rachunku kosztów normalnych można faktycznie uznać jako ulepszenie rachunku kosztów rzeczywistych. Rachunek ten pozwala na szybkie uzyskanie informacji o kosztach oraz na zniwelowanie wpływu zmian stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej.

Rachunek kosztów normalnych wykorzystuje planowane stawki kosztów pośrednich produkcyjnych umożliwiające przypisanie kosztów pośrednich do obiektów kosztów.

Koszty bezpośrednie są mierzone w wielkościach rzeczywistych stąd zastosowanie rachunku kosztów normalnych może być traktowane jako ulepszenie rachunku kosztów rzeczywistych.

Pozwala bowiem na szybsze uzyskanie informacji o kosztach obiektu kalkulacji oraz na zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnej (wyeliminowanie zmian w poziomie ponoszonych stałych kosztów pośrednich na jednostkowy koszt wytworzenia).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz